Фена: Влада Републике Српске јучер је, на посебној сједници у Бањој Луци, утврдила Нацрт закона о попису становништва, домаћинстава и станова у 2011. години у РС-у и упутила га Народној скупштини на разматрање.

Припремљеним Нацртом закона је предвиђено да ће се у РС-у од 1. до 15. априла 2011. године провести попис становништва, домаћинстава и станова, саопћено је из ентитетске владе.

Тим актом утврђују се: садржај, припрема организација и провођење пописа становништва, домаћинстава и станова, надлежни органи за провођење пописа и обавезе учесника пописа, заштита личних података сакупљених пописом, објављивање резултата пописа и финансирање пописа.

Нацрт закона предвиђа и да ће се, непосредно након проведеног пописа, провести контролни попис на репрезентативном узорку пописних кругова ради оцјењивања обухвата и квалитета података прикупљених пописом.