Независне новине: Права пацијената предвиђена новим законом, чији је нацрт недавно усвојила Влада ФБиХ, тешко ће бити остваривана без независне институције која ће пратити његову проведбу, сматра Бакир Накаш, директор Опће болнице "Прим. др. Абдулах Накаш" у Сарајеву.

Нацртом закона о правима, одговорности и обавезама пацијента предвиђено је да сви пацијенти имају једнаку и квалитетну здравствену заштиту, те је забрањен сваки вид дискриминације пацијената.Законом су предвиђене и казне за здравствене установе које не поштују права пацијента, и то у износу од 10.000 до 15.000 КМ. За одговорно лице здравствене установе казне се крећу од 500 до 3.000 КМ, здравственог радника од 250 до 1.500 КМ, а пацијента који се не буде придржавао закона казне ће бити од 50 до 500 КМ.

Накаш истиче да је евидентно кршење права пацијената и здравствених радника.

"Велики број листи чекања на дијагностичке претраге је неоправдан. Добра организација ријешила би овај проблем. Љекари често пацијенте шаљу на непотребне дијагностичке претраге или пацијенти самоиницијативно траже ултразвук срца, па они којима је овај преглед заиста неопходан на њега чекају по шест мјесеци", каже Накаш.

Додаје да је и корупција и те како присутна, поготово код љекара који истовремено раде у приватном и јавном сектору.

"Како је могуће да је љекар доступан свакодневно у приватној амбуланти, али да пацијент до њега не може доћи у јавној установи? Двојну праксу бих одмах укинуо", нагласио је Накаш.

С друге стране, љекари се често жале да им пацијенти упућују пријетње.

Нацртом је предвиђено да проведбу права прати Министарство здравства ФБиХ и комисије здравствених установа, али Накаш сматра да би за то требало да буде задужена нека неутрална институција.

"Прије него што је закон усвојен, у ФБиХ је постојала дилема да ли ће права пацијената бити дефинирана у декларацији или у закону. ФБиХ се опредјелила за закон, мада искуство Хрватске, која је такођер усвојила закон, није позитивно. Закони морају бити поштовани, а њихову проведбу неко мора пратити. У овом закону није предвиђено формирање омбудсмана за здравство нити неутралне институције која ће пратити његову проведбу", каже Накаш.

Он сматра да ни бх. друштво није довољно сазрело за заштиту дигнитета пацијената и здравствених радника, те да би и то могло онемогућити квалитетну примјену овог закона.Иако сматра да је ово позитиван корак Владе ФБиХ, Накаш се боји да ће овај закон бити само један у низу усвојених, али непроведених закона.

"За оцјену поштивања права пацијената и здравствених радника морају постојати објективна мјерила за оцјену задовољства и искуства и једних и других. Законом је предвиђено анкетирање пацијената и здравствених радника, али овдје недостаје невладин сектор који би требало непристрасно да оцијени чија права су угрожена. Такву оцјену не могу радити здравствени радници", каже Накаш.

У Министарству здравља ФБиХ су истакли како су права пацијената до сада била дефинирана само у једном члану у Закону о здравственој заштити ФБиХ. Кажу како је законом предвиђено формирање здравствених савјета у опћинама чији је циљ побољшање здравствене заштите, као и низа комисија којима ће пацијенти моћи доставити своје притужбе или приједлоге.

"Загарантовано му је право на слободан избор доктора медицине и стоматологије, право на самоодлучивање и пристанак, лично достојанство и приватност, на приговор у случају да није задовољан пруженом здравственом услугом, право на накнаду штете, прехрану у складу са својим свјетоназором", наведено је у закону, у којем се обавезе и одговорности пацијената односе на заштиту његовог, али и здравља других пацијената, здравствених радника и људи у заједници у којој живи.

Сафет Омеровић, министар здравља ФБиХ, истакао је како је циљ овог закона успостава партнерског односа између пацијената и здравствених радника како би ефекат здравствене услуге био бољи.

"Један дио се односи на жртве насиља, а посебно на дјецу", рекао је Омеровић.