Четрнаеста сједница Управног одбора фонда за реформу јавне управе, са сљедећим дневним редом:

 

 

1.  Усвајање Записника са тринаесте сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 09.11.2009. године;

 

2.  Разматрање пројектног задатка "Транспоновање ЕУ законодавства у правни систем БиХ" из области Израда политика и координациони капацитети; 

 

3.  Разматрање пројектног приједлога и пројектног задатка "One stop Shop – сервиси за помоћ грађанима", пројекат Брчко дистрикта БиХ из области Информационе технологије;

 

4.  Разно

 

одржаће се у уторак, 15.12.2009. године са почетком у 11:00 часова у згради Владе Брчко дистрикта БиХ, Булевар мира 1, Брчко дистрикт БиХ (II спрат, сала 59).