Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Развој капацитета за креирање политика и координацију са предложеним дневним редом:

 

1.   Усвајање Записника са претходног састанка Надзорног тима за област Развој капацитета за креирање политика и координацију;

 

2.   Именовање чланова и замјеника чланова Имплементационог тима за пројекaт Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе I;

 

3.   Разматрање стања у предметној области и предлагање пројектних идеја за нове пројекте;

 

4.   Разно

 

одржаће се у уторак 01.12.2009. године у Сарајеву, у згради Парламентарне Скупштине Босне и Херцеговине (сала II, други спрат), Трг БиХ 1, са почетком у 12:00 часова.