Е-капија: Вањскотрговинска комора Босне и Херцеговине је, између осталих међународних коморских организација, од 2003. године, члан Асоцијације балканских комора (АБЦ). У чланству су, поред БиХ, Албанија, Бугарска, Ципар, Црна Гора, Грчка, Македонија, Румунија, Србија и Турска.

Основни циљ Асоцијације је усмјерен на отклањање трговинских баријера, стварање олакшица у транспорту, покретање заједничких инфраструктурних пројеката те креирање јединственог економског простора Региона.

Предсједавање Асоцијацијом у наредној години преузела је Вањскотрговинска комора Босне и Херцеговине те је у том смислу предсједник Махир Хаџиахметовић, на Генералној Скупштини АБЦ у Тирани, презентирао главне смјернице и активности за 2010. годину које се могу сумирати кроз: Јачање регионалног приступа, размјену информација, идентификацију регионалних проблема, идентификацију могућности сурадње, учешће у заједничким регионалним пројектима, едукацију за боље учешће у европским фондовима и пројектима, те развој билатералне и мултилатералне коморске сурадње, саопћила је пресс служба Вањскотрговинске коморе БиХ.

На крају Скупштине усвојена је Декларација која потврђује значај и улогу коју ова Асоцијација има не само у Региону него и шире.