Влада Федерације БиХ је на редовној сједници, одржаној 20. октобра 2009. године, утврдила Приједлог закона о фискалним системима, којим се прописује обавеза сваке особе уписане у регистар за промет добара и пружање услуга да евидентира сваки појединачно остварени промет преко фискалне касе или другог фискалног производа, и то неовисно о начину плаћања (готовина, чек, вирман, картица).

Циљ новог закона је да се у потпуности оствари правна сигурност у трговини, стабилност и заштита потрошача. Наиме, увођење дигиталних каса и других уређаја, као најсавременијих рјешења у унапрјеђењу фискализације, доприноси смањењу сиве економије, спрјечава фискалне утаје и ствара равноправније тржишне увјете у корист легалног пословања.

Предвиђено је, такођер, увођење у систем посебних компјутерских терминала за даљинско очитавање података из фискалне касе различитих корисника, прије свих порезних органа, познат по скраћеници GPRS систем у којем се путем засебних терминала повезује фискална каса и терминал, а путем неког од јавних или посебно уграђених сервера, чиме се заокружује најсувременији изузетно дјелотворан процес фискализације.

Надзор над проведбом Закона имат ће Федерално министарство финансија, Порезна и Управа за инспекцијске послове.

Иначе, питање фискалних каса, писача и других фискалних уређаја, односно фискализације уопште, те прописивање, организирање и убирање јавних прихода представља континуирану активност свих уређених држава, саопштено је из Уреда за информисање федералне Владе.