Принципи Приједлога закона о измјенама Закона о Суду БиХ и Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о Тужилаштву БиХ, којима се дефинира мандат међународних судија и тужилаца, на сједници Представничког дома Параламентарне скупштине БиХ нису добили потребну ентитетску већину посланика из РС-а па су упућени Комисији Колегија на усаглашавање.

У децембру 2009. године истиче пријелазни петогодишњи мандат током којег су међународне судије и тужиоци поступали пред Судом и Тужилаштвом БиХ. Међутим, услиједиле су иницијативе за продужетак овог пријелазног периода и останак међународних судија и тужилаца и након 2009. Томом дискусије посланика чула су се опречна мишљења о предложеним законима. Док су посланици из РС-а углавном истицали да је вријеме за одлазак међународних судија и тужилаца, већина посланика из Федерације БиХ сматра да требају остати те да не треба редуцирати њихов мандат, саопћила је Фена.

Представнички дом усвојио је јучер Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о имунитету БиХ којим је прецизирано да о постојању имунитета у кривичном и парничном поступку одлучује суд пред којим се води поступак, што је и суштинска измјена овог закона.

Усвојен је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о слободи приступа информацијама у БиХ чији су предлагачи посланици Сефер Халиловић, Винко Зорић, Мирко Околић, Шемсудин Мехмедовић, Денис Бећировић, Велимир Јукић и Адем Хускић. Измјене се односе искључиво на увођење казнених одредби за јавне органе и одговорне особе у јавном органу које онемогуће остваривање права на приступ информацијама. Овим измјенама постојећег закона предвиђа се као санкција новчана казна од 1.000 до 15.000 КМ.

Након што Комисија Колегија није постигла сагласности о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о плаћама и накнадама у институцијама БиХ, посланици су јучер усвојили приједлог овог закона, чијим се доношењем стварају услови за испуњавање захтјева Међународног монетарног фонда који је пред БиХ постављен као услов за закључивање Станд-бy аранжмана.

Посланици су подржали принципе Приједлога закона о слободним зонама у БиХ. Основни разлог за доношење овог закона је потреба да се усклади постојећи Закон о слободним зонама у БиХ с важећим Законом о царинској политици БиХ, односно европским стандардима у овој области. Подржани су и принципи Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву БиХ, Приједлога закона о примјени Римског статута Међународног кривичног суда и сарадњи са Међународним кривичним судом као и Приједлога закона о допуни Закона о службеном гласнику.

Представнички дом није именовао чланове Вијећа Регулаторне агенције за комуникације, а није подржао ни иницијативу посланика Клуба СНСД да се на сједници Дома разматра „Информације о ефектима (нормативне, регулативне и институционалне користи) законских рјешења којима су пренесене надлежности са ентитета на ниво заједничких органа у БиХ".