Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе за област Унапређење квалитете и процедура израде и доношења прописа, са сљедећим дневним редом:

1.    Усвајање Записника са претходног састанка Надзорног тима

2.    Усвајање пројектног приједлога „Транспонирање ЕУ законодавства у правни систем БиХ

3.    Разно.

бит ће одржан у уторак, 01.09.2009. године у Брчком, у просторијама зграде Скупштине Брчко дистрикта БиХ (мала сала), Улица Младена Маглова бр.2, са почетком у 12:00 часова.