Седми састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Институционална комуникација, са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање записника са претходног састанка НТ

2. Изјашњење о прихватљивости пројектног приједлога „Публиковање информативног материјала Савјета министара, Владе РС, Владе ФБиХ, и Владе БД”

3. Идентификација мјера за повећање степена имплементације АП 1 у области ИК независно о пројектима финансираним из Фонда за РЈУ

4. Избор предсједавајућег НТ-а за наредно тромјесјечје

5. Разно

биће одржан у петак, 28.08.2009. године, с почетком у 12 часова, у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе, ул. Вразова 9, Сарајево.