Ослобођење: Дигитално увезивање нотарских уреда у Босни и Херцеговини са судским регистрима и грунтовницама је наредни корак у развоју ове дјелатности у нашој земљи.

О томе су јучер са делегацијом Нотарске коморе Аустрије, предвођене предсједником др. Клаусом Wосцханком, разговарали предсједници нотарских комора Федерације БиХ и Републике Српске Сефедин Суљевић и Маринко Плавшић, ентитетских министарстава правде, Опћинског суда у Сарајеву и Основног суда у Бањој Луци.

Предсједник Високог судског и тужилачког вијећа БиХ Милорад Новаковић ја казао да је нотарска служба веома важна за европски пут и зато је битно повезивање и размјена искустава. Новаковић очекује и да нотари отворе канцеларије у свим општинама како би њихове услуге биле доступне што већем броју грађана.

Да би грађани добили брзу и сигурну услугу потребна је помоћ и партнерство министарства, судова, Високог судског и тужилачког вијећа и законодавних институција са нотарима, напоменуо је предсједник Нотарске коморе ФБиХ Сефедин Суљевић. Говорећи о сарадњи са нотарима из Аустрије.

– За грађане је значајно да услугу добију на једном мјесту. Желимо да у оном моменту када се прави неки уговор грађани добију званичан податак електронским путем, из земљишне књиге и да чим потпишу уговор он електронским путем иде на упис. То ће убрзати и процедуре и сигурно ће смањити трошкове странака. Многи судови су извршили дигитализацију регистра и земљишних књига. Сада треба само добре воље, стручног рада и измјене неких прописа да би то резултирало оним што хоћемо – сигурност, брзину и ефикасност у поступању, казао је Суљевић.

Предсједник Нотарске коморе РС-а Маринко Плавшић је навео да је са гостима детаљно разговарано о електронском повезивању, дигитализацији нотарских канцеларија и њиховом увезивању са грунтовницама и регистрима привредних судова. С обзиром на дјелатност нотари и њихова овлаштења у сачињавању јавних исправа из области промета некретнина и регистрације трговачких друштава, таква повезаност је неопходна, указао је Плавшић.

Делегације из Аустрије и представници нотарских комора у БиХ данас ће посјетити Опћински суд у Сарајеву.