Канцеларија координатора за реформу јавне управе склопила је данас са фирмама Djikic Consulting services и Ђикић д.о.о ’ Уговор о консултантским услугама за реализацију пројекта “Стратешко комуницирање”.

Провођењем пројекта „Стратешко комуницирање” биће унапријеђенa проактивнa  комуникација у Савјету министара БиХ, Влади ФБиХ, Влади РС и Влади Брчко дистрикта БиХ. Пројекат треба да резултује истраживањем ставова јавности о владама у БиХ и стратегијама комуникација са годишњим акционим плановима комуникацијских активности свих центара извршне власти у БиХ.

У анализи која је претходила изради пројекта уочено је да владе у БиХ практикују у већој мјери реактивну него проактивну комуникацију, а што препоручује Акциони план 1 (АП 1) Стратегије реформе јавне управе у области Институционална комуникација. Према АП 1, свака влада дужна је израдити и усвојити стратешки документ којим ће дефинисати циљне групе, комуникацијске поруке и канале као и видове промоције у јавности.  

Реализација пројекта трајат ће девет мјесеци, а његова вриједност је 149.526 КМ. Набавка консултантских услуга за овај пројекат извршена је у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.   

Ово је други пројекат који је финансиран средствима Фонда за реформу јавне управе.