Полазећи од нових законских рјешења којима се уводе мјере штедње, Влада ФБиХ је јучер заузела став да се више неће исплаћивати накнаде члановима радних група и комисија које су задужене за израду законских и других прописа из Програма рада Владе ФБиХ.

У складу с тим, Влада је закључила да више овакве захтјеве неће уопште ни стављати на дневни ред сједница, саопштено је из Уреда за информисање Владе Федерације БиХ.