Ослобођење: Влада Тузланског кантона израдила је нови закон о предшколском одгоју на подручју ТК-а, којим је предвиђено да годину дана прије поласка у основну школу сва дјеца морају имати предавања из програма предшколског образовања.

Још увијек није утврђен начин како ће се то реализирати те се ускоро очекује да Министарство образовања, науке, културе и спорта ТК-а припреми упуство за проведбу ове Владине одлуке.

Такођер, новим законом, о којем ће расправљати и Скупштина ТК-а, утврђена су и побољшања у предшколском одгоју и образовању дјеце с посебним потребама.

– Новина је да се дјеца с посебним потребама укључују у предшколске установе, и то према програмима који су прилагођени њиховим индивидуалним потребама – појаснио је секретар у Министарству образовања ТК-а Хаџе Куртовић.

Куртовић објашњава: "За свако дијете био би израђен индивидуални програм прилагођен његовим могућностима и способностима".

Он је додао да ће Влада ТК-а суфинансирати дио трошкова предшколског одгоја за дјецу без родитељског старања, с посебним потребама, незапослених родитеља те војних и цивилних жртава рата.