Федерални министар просторног уређења Салко Обхођаш примио је, 3. јуна 2009. године, делегацију USAID SPIRA , коју је предводио директор овог пројекта Stephen J. Farkas. .

На састанку је између Федералног министарства просторног уређења и USAID SPIRA потписан Протокол о прихватању концепта поједностављивања издавања дозвола у области грађења увођењем електронске размјене докумената и управљања документима (EDMWS).

Увођење EDMWS-а омогућава поједностављивање процеса издавања урбанистичке, грађевинске и употребне дозволе кроз процес система управљања документима, размјене података/докумената електронским путем, надгледање, праћење и контрола размјене података/докумената са другим институцијама укљученим у процес добијања дозвола.

На састанку је било ријечи и о пројекту успоставе Јединственог регистра регулативе која се тиче одобравања грађења, који заједно раде USAID SPIRA, Федерално министарство просторног уређења и кантонална министарства надлежна за област просторног планирања и грађења. На састанку је изражено обострано задовољство досадашњом сарадњом и постигнутим резултатима и истакнута спремност за наставак сарадње, преноси портал екапија.