Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област управљање људским потенцијалима, са сљедећим дневним редом:

1.    Усвајање Записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима одржане 14.04.2009. године

2.    Разматрање  нацрта пројектног приједлога "Успостављање савремених одјела за управљање људским потенцијалима у органима управе у БиХ“ – предлагач Канцеларија координатора за РЈУ

3.    Разматрање индивидуалног пројектног приједлога „Обука државних службеника о проблему насиља у породици“- предлагач Гендер центар ФБиХ у сарадњи са Федералним министарством правде и АДС ФБиХ

4.    Именовање члана Комисије за јавну набавку консултантских услуга за имплементацију пројекта „Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“.

5.    Разно.

биће одржан у уторак 02.06.2009. године, са почетком у 12:00 часова, у  згради Владе Брчко дистрикта БиХ , Булевар мира бр. 1, Брчко.