Студенти Факултета за јавну управу из Сарајева и Економског факултета са Пала провели су дан у разговору са државним координатором за реформу јавне управе и службеницима Канцеларије.