Независне новине: Оперативно-комуникацијски центар БиХ 112, којем ће грађани моћи да пријаве све врсте хитних ситуација у случају природних или других непогода, јучер је свечано отворен у Сарајеву.

Грађани ће позивом на број 112 моћи да пријаве несрећу или пријетњу за људске животе, имовину, околиш и културна добра.

"Центар 112 ће бити мјесто на којем ће цивилни органи и институције обављати своју функцију у случају најтежих облика природних или других непогода. БиХ жели да постане члан ЕУ, а то подразумијева бољу сарадњу земаља чланица и узајамну помоћ. У центру ће бити сједиште Координационог тијела БиХ за заштиту и спашавање, који сачињавају представници државних, ентитетских институција и Брчко дистрикта", казао је Тарик Садовић, министар сигурности БиХ.

Успостава Оперативно-комуникацијског центра 112 представља прву од три фазе сарадње с представницима Агенције за управљање у ванредним ситуацијама Краљевине Данске DEMA и UNDP-а, који су финансирали цјелокупан пројекат.

У наредним фазама слиједи увезивање центра у мрежу с оперативним центрима драгих институција и органа БиХ, ентитета и Брчко дистрикта, као и у мрежу оперативних центара сусједних држава, држава региона, оперативних центара УН-а и регионалних организација.

Формирање овог центра један је од услова које је пред БиХ поставила Европска комисија с циљем јачања капацитета дјеловања система цивилне заштите држава чланица ЕУ.