Институције управе у БиХ су до краја марта ове године испуниле 34,55% мјера реформе јавне управе, констатовано је у извјештају Канцеларије координатора за реформу јавне управе о напретку у провођењу Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе, који је усвојио Савјет министара БиХ.  

Највећи напредак у имплементацији мјера из АП 1 забиљежен је у реформској области Управљање људским потенцијалима и износи 41,93%, док је тренутно најмањи у области Информацијске технологије (27,19%).

„Координаторима за реформу јавне управе Владе ФБиХ и Владе РС је и даље овај посао додатни ангажман, што има негативан утицај на њихову ефикасност“, нагласила је Невенка Савић, државна координаторица за реформу јавне управе.

Према њеним ријечима, Канцеларија координатора за реформу јавне управе почела је имплементацију првог пројекта који ће бити финансиран из Фонда за РЈУ.

„Ријеч је о пројекту „Успостава мреже инфо полица“, чије ће провођење имати за резултат међусобну размјену информативног материјала центара извршне власти у БиХ и информисање грађана о надлежностима и услугама ових центара”, казала је Савић и додала да је Управни одбор Фонда крајем прошле године одобрио укупно једанаест пројеката у вриједности 7.574.278,12 КМ.

Одобрени пројекти укључују сва четири управна нивоа (Савјет министара БиХ, Владу ФБиХ, Владу РС и Владу Брчко дистрикта БиХ) и њима је обухваћено свих шест реформских области из Акционог плана 1. И поред примијетног побољшања нивоа и квалитета сарадње Уреда са представницима влада и институција укључених у реформу јавне управе, потешкоћа и даље има, контатовано је у Кварталном извјештају о раду Канцеларије координатора.

Канцеларија координатора од државних институција не добива на вријеме информације о напретку у проведби реформе јавне управе.  

Усвојивши поменуте извјештаје, Савјет министара БиХ препоручио је одржавање сједнице Координационог одбора за економски развој и европске интеграције ради разматрања провођења Стратегије за реформу јавне управе и даљње подршке започетом процесу.