Дневни аваз: Порезна управа ФБиХ (ФБиХ) у периоду од јануара до марта ове године наплатила је 734,14 милиона КМ порезних прихода, што је за 11 милиона КМ или 1,5 посто више у односу на исти период 2008. године.

Највише је наплаћено по основу доприноса за пензијско инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености – 488.289.884 КМ, што је више за 23,28 милиона или пет посто, саопћила је Порезна управа ФБиХ.

Доприноси за пензијско инвалидско осигурање наплаћени су у износу од 283.524.182 КМ, што је више за 27,8 милиона КМ или 10,8 посто, доприноси за здравствено осигурање износе 181.165.526 КМ, а за осигурање од незапослености 23.600.176 КМ.

Од јануара до марта наплаћено је 34,1 милион КМ по основу пореза на доходак, од којег 80 посто чини приход по основу пореза на доходак физичких лица.