Дневни лист: Заступнички дом Парламента Федерације јучер је усвојио Приједлог измјена и допуна прорачуна ФБиХ за 2009., Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршењу прорачуна ФБиХ за 2009. те Приједлог закона о измјенама Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у ФБиХ.

Споменути приједлог измјена и допуна федералног прорачуна за 2009. подразумијева повећање прорачуна за 305 млијуна, тако да он износи 1.906.373.386 марака. Преостала два прихваћена приједлога важна су због приоритетног дефинирања измирења прорачунских обавеза из 2008.

Ови приједлози су усвојени мада су клубови ДНЗ-а и СДП-а сматрали да Влада Федерације у свом извјештају није транспарентно навела ставке за које ће бити распоређена средства. Федерални министар финанција Вјекослав Беванда казао је да је ријеч о намјенској измјени прорачуна у коју се настоје лоцирати неизмирене обавезе из прошле године.

"Усвајањем овога приједлога стављамо точку на 2008. Сада је важно шта за текућу годину. Влада ради ребаланс прорачуна за 2009. годину и овакву мјеру смо морали донијети док то не завршимо. Циљ ребаланса је да ускладимо расходну страну с реалним приходима", рекао је министар Беванда.

Изразио је увјерење да ће све обавезе из 2008. према штедишама, пољопривреди, те за путну инфраструктуру, школство, здравство и друге ставке моћи бити ријешене до краја овога мјесеца.