Дневни аваз: Законом о плаћама и другим материјалним правима чланова органа управљања институција ФБиХ и јавних предузећа у већинском власништву ФБиХ, који је објавом у Службеним новинама ФБиХ ступио на снагу, уређене су висине ових примања у федералним институцијама као што су Агенција за приватизацију, Развојна банка, Агенција за банкарство, Завод за запошљавање, Регистар вриједносних папира, Завод ПИО/МИО.

Висина плаћа/накнада 

Директор, замјеник директора, извршни директор

3.904, 20

Предсједник управног/надзорног одбора   

1.561, 68   

Чланови управног/надзорног одбора 

1.249,34                 

Пуномоћници у јавним предузећима  

789,84

*Калкулација према просјеку три задње плаће које је објавио Федерални завод за статистику (октобар 780,51, новембра 771,80, децембар 790,21)

Чланови комисије

Овај закон недавно је усвојен у оба дома Парламента ФБиХ.

Њиме је утврђено да мјесечна нето плаћа за чланове управе федералних институција и јавних предузећа, а коју чини директор, замјеник директора или директор, замјеник директора и један или више извршних директора, као и предсједнику, замјенику предсједника и члановима комисије, може бити исплаћена највише у износу од пет просјечних нето плаћа исплаћених у ФБиХ у претходна три мјесеца, а према посљедњем објављеном податку Федералног завода за статистику.  

Заступање и скупштини

Према тој рачуници, ако се узме просјек нето плаћа током три посљедња мјесеца, основица тренутно износи 780,84 КМ. Када се помножи са пет, значи да ће њихова плаћа износити највише 3.904,20 КМ.  Мјесечна накнада за рад предсједника управног или надзорног одбора или управног вијећа, односно стручног савјета, износи највише до двије просјечне федералне плаће, док је за чланове таквих одбора предвиђено 80 посто те суме. 

По истом принципу утврђује се и износ плаћа и накнада за чланове управе, предсједника и чланова надзорног одбора у јавним предузећима.

У овом случају утврђено је да накнаду у висини једне просјечне плаће у Федерацији у задња три мјесеца, дакле 780,84 КМ, има и пуномоћеник који има овлаштење за заступање на скупштини предузећа испред државног капитала. Накнада му се исплаћује за сваку одржану скупштину. Уколико има више пуномоћника, накнада им се дијели подједнако.