Ослобођење: Порезни обвезници у Републици Српској од 1. јануара ове године прешли су на нови обрачун уплате доприноса по бруто  принципу.

Прописане стопе доприноса (30,60 посто) примјењују на бруто примање, што значи да се од бруто примања одузму обрачунати доприноси и добије се доходак који се умањи за лични одбитак од 300 КМ на мјесечном нивоу и на тај  износ (порезну основицу) обрачуна порез по стопи од осам посто, речено је у Порезној управи РС-а.