Независне новине: Народна скупштина Републике Српске усвојила је на јучерашњој сједници Закон о измјенама и допунама Закона о прекршајима којим се знатно повећавају новчане казне за физичка и правна лица, а досадашња највиша максимална казна са 50.000 КМ повећана је на 200.000 КМ.

Министарство правде РС је првобитно предложило мања повећања прекршајних казни, али је прихватило амадмане СНСД-а који су их у знатној мјери пооштрили. Перица Рајичевић, посланик СНСД-а, казао је да је циљ повећања прекршајних казни, прије свега, да би и поједине финансијске институције могле да буду адекватно кажњене.

Он је појаснио да се максималне казне од 200.000 марака односе на финансијске прекршаје брокерских кућа, банака, осигуравајућих друштава и других финансијских институција.

"Ако на једној страни имамо моћне финансијске куће, поставља се питање да ли казна од 10.000 марака представља превенцију од чињења прекршаја", казао је Рајичевић.

Према новом закону, грађани ће за почињени законски прекршај умјесто садашњих 1.500 КМ плаћати 10.000 КМ, док ће одговорне особе морати платити до 20.000 КМ, а предузећа 200.000 КМ. Повећане су казне и за прекршај прописан одлуком или уредбом Владе, скупштина градова и општина, па она за физичка лица више не износи 1.000 већ 3.000 КМ, за одговорно лице у правном лицу умјесто 1.800 биће 5.000, а за правно лице ће умјесто 7.000 износити 10.000 КМ.

Петар Ђокић, из Социјалистичке партије, казао је да је приједлог казни превисок и да му није намјера да заштити оне који чине прекршаје, већ да је требало имати у виду реалну ситуацију друштва у којем се налази. Посланици су јуче усвојили и Закон о измјенама и допунама Закона о остваривању права на накнаду материјалне и нематеријалне штете у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године, којим се ово право проширује и на породице лица која су нестала у периоду ратних дејстава.