Ослобођење: Након краће расправе Дом народа Парламента ФБиХ јучер је усвојио Закон о сукобу интереса у органима власти, без амандмана. Закон је усвојен у истом тексту у којем га је 14. октобра прихватио Заступнички дом, што значи да може ступити на снагу до почетка проведбе изборних резултата, како је од парламентараца и Владе тражио високи представник у БиХ Мирослав Лајчак.

ОХР поздравио усвајање закона

ОХР и ЕUSP поздрављају доношење Закона о сукобу интереса у институцијама власти Федерације БиХ, који је Дом народа усвојио у хитном поступку, преноси Фена. Закон је ступио на снагу у кључном тренутку с обзиром на то да се њиме успоставља систем контроле званичника у ФБиХ прије потврђивања изборних резултата, истиче у саопћењу ОХР.  

Но, прије него што су се изјаснили о Закону, изасланици су усвојили закључак шефа Клуба Бошњака Алије Беговића, према којему се Уставноправно повјеренство Парламента ФБиХ и Влада задужују да у року од 60 дана приступе његовим измјенама и допунама.

Закључак прије закона 

У кулоарима Парламента ФБиХ ово је протумачено као тек формално усвајање Закона, под притиском ОХР-а.  У неколико наврата премијер ФБиХ Неџад Бранковић апелирао је на изасланике који су уложили амандмане да их повуку, како се са коначним усвајањем и примјеном овога закона не би додатно отезало. Клуб Бошњака је потом повукао два амандмана којима је било предвиђено да поступак за утврђивање сукоба интереса не проводи Средишње изборно повјеренство већ повјеренство кога би формирао Парламент ФБиХ.

Дискриминација дужносника

Дом народа одбио је амандман изасланик Асима Камбера, на члан Закона о сукобу интереса према којем је дефинирано да изабрани дужносници, носитељи извршне функције и савјетници не смију обављати дужност овлаштених особа у фондацијама и удругама које се финанцирају из прорачуна било које разине власти у износу већем од десет тисућа КМ. Камбер је устврдио да су дужносници у ФБиХ овом одредбом десетоструко дискриминиранији од колега у РС-у јер у томе ентитету законски лимит везан за износ финанцирања удруга из прорачуна је 100 тисућа КМ.

Саша Магазиновић изнио је примједбу о нејасној дефиницији “интересно повезане особе са неким од дужносника“, гдје се спомињу особна, политичка, економска или друга веза, без посебних прецизирања и објашњења.

Пударићева мајица

Амандман делегата Светозара Пударића мада је добио широку подршку у Дому, због интервенције премијера, такођер није усвојен.

Да јесте, њиме би се забранило давање сугласности државном службенику за обављање додатне дјелатности које су забрањене изабраним дужносницима. Овај изасланик оцијенио је да је јучер усвојени закон карикатуралан.

Свој став Пударић је исказао и тиме што је био обучен у мајицу с јунацима групе ТНТ, из култнога стрипа Алан Форд.