Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа, са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање записника са друге сједнице Надзорног тима;

2. Формално изјашњење о пројектном приједлогу „Унапређене правила и процедура за израду законских и других прописа“;

3. Информација о Бази података прописа (LDB – Legislative Data Base);

4. Разматрање стања у предметној области и номиновање нових пројектних приједлога;

5. Разно

биће одржан у петак 26.09.2008. године, са почетком у 12:00 часова, у просторијама Владе Брчко дистрикта БиХ, Булевар мира 1, Брчко дистрикт БиХ.

Радни материјали за овај састанак доступни су у секцији за регистроване кориснике – Материјали надзорних тимова .