Дневни аваз: Након што је из разних буџета у БиХ (односно џепова грађана) у прошлој години издвојено око 18 милиона КМ за плаће министара и посланика који сједе у 13 влада и парламената, а с обзиром на стална повећања њихових мјесечних зарада, очигледно је да ће ове године за исту намјену бити издвојено двоструко више. Топли оброк Административна комисија Парламента БиХ у понедјељак је усвајањем незаконите одлуке повећала плаће посланицима и делегатима. Досадашња плаћа од 2.000 КМ повећана је за 100 посто, тако да она сада износи од 4.200 до 4.350 КМ. У ову суму није урачунат топли оброк од 260 КМ и паушал од 750 КМ.    С друге стране, примања посланика и делегата у Парламенту Федерације БиХ остала су на нивоу оних из 2007. године. Након прошлогодишњих безуспјешних настојања да приједлог за повећање плаћа буде уврштен у буџета ФБиХ за 2008., Дом народа ФБиХ недавно је поново покушао путем измјена и допуна Закона о правима изабраних дужносника прогурати повећање паушала, али то се није десило. Накнада за смјештај Према подацима Центара цивилних иницијатива (ЦЦИ), примања једног посланика професионално ангажираног у Представничком дому Парламента ФБиХ у просјеку износе 3.500 КМ мјесечно, а подразумијевају основну плаћу у износу од 1.500 КМ (уз увећања по основу утврђених коефицијената), паушал од 500, накнаду за одвојени живот од 475,39, накнаду за викенд-посјете породици од 250 до 1.300, топли оброк од 271,60 и накнаду за градски пријевоз од 53 КМ. Највећа примања забиљежена су код посланика који због удаљености мјеста из којег долазе имају право и на највећу накнаду за викенд-посјете породици. Примања делегата професионално ангажираних у Дому народа ФБиХ у просјеку износе од 20.000 до 50.000 КМ годишње, с тим да делегати који су професионализирали свој мандат примају основну плаћу, паушал, топли оброк, накнаду за кориштење кола, накнаду за одвојени живот, накнаду за посјету породици, дневнице, регрес, право на једнократну помоћ, функционерски додатак (за чланове колегија) те накнаду за смјештај. Делегати који нису професионализирали свој мандат имају право на паушал, дневнице, накнаду за кориштење кола, функционерски додатак (за чланове колегија) и накнаду за смјештај. У НСРС од 3.500 до 4.900 КМ Примања професионалних посланика у Народној скупштини Републике Српске износе 3.500 КМ, док они који се нису професионализирали примају 2.450 КМ. Највиша примања остварују предсједник НСРС од 4.900 КМ и његови замјеници.