Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Информационе технологије, са сљедећим дневним редом:

1. усвајање Записника са састанка Надзорног тима одржаног 20. 05. 2008. године

2. дискусија о пројектном приједлогу и пројектном задатку One Stop Shop (пилот пројекaт Брчко дистрикт БиХ) те евентуално усвајање истог

3. планирање даљих активности

биће одржан у 03.07.2008. године с почетком у 12 часова у згради Владе Брчко дистрикта БиХ, Булевар мира 1, Брчко.

Материјале за састанак чланови и замјеници чланова надзорног тима могу наћи у категорији намијењеној регистрованим корисницима – Материјали надзорних тимова