Независне новине: САРАЈЕВО – Министар финансија и трезора БиХ Драган Вранкић рекао је да разлози доношења Закона о Фискалном вијећу БиХ произлазе из потребе утврђивања општих прорачунских начела и правила.Т

име ће се, како је објаснио Вранкић, осигурати фискална координација, фискална транспарентност и одговорност у фискалном управљању јавним прорачунским системима у БиХ.

"Фискално вијеће потребно нам је за функционално дјеловање државе као институције, да се превазиђу одређени неспоразуми постизањем консензуса, а како бисмо постигли вертикалну проходност те могли брже доносити одлуке за оно што је и за БиХ животно важно – економију" казао је министар Вранкић.