Независне новине: САРАЈЕВО – Нико у институцијама БиХ не може са сигурношћу рећи колико мјесечно кошта превоз око 20.000 запослених јер не постоје јединствена правила у овој области.

Потврђено је ово јуче у Министарству финансија и трезора БиХ, гдје очекују да ће доношењем новог закона о платама бити регулисана и ова област.

"Постоји одлука Савјета министара о платама и другим накнадама за запослене из 2000. године, али тиме нису обухваћени ни полиција ни војска, јер они имају своје правилнике. У свим институцијама превоз запосленима плаћа се на различит начин и ову област треба системски уредити", каже Ранко Шакота, помоћник министра финансија.

Правилницима у институцијама БиХ предвиђено је да запослени може добити мјесечни купон за превоз градским саобраћајем у Сарајеву ако је удаљен два киломтера од радног мјеста. Запослени имају право да добију и годишњу карту за градски превоз уколико је удаљеност већа, а могу и да узму готовину у висини мјесечних трошкова превоза. Запосленици у институцијама БиХ уз потврду ЦИПС-а о мјесту боравка могу да израчунају колико дневно потроше за превоз, па им се онда трошкови рефундирају.

Драган Савић, директор Службе за заједничке послове институција БиХ, објашњава да су постојале дилеме шта је градски превоз јер многи који живе у Сарајевској регији долазе из другог ентитета, па има више превозника градског саобраћаја.

"Покушали смо уредити ову област, али одмах су услиједиле жалбе запослених. То ће бити тешко док не буде донесен закон о платама, који предвиђа да се превоз регулише подзаконским актима", каже Савић.

Запослени из Источног Сарајева писали су и петицију предсједавајућем Савјета министара Николи Шпирићу, тражећи једнак третман за запослене из Сарајева, јер користе исти превоз.

Неђо Ђурђић, представник Синдиката запослених у институцијама БиХ, рекао је да ће они инсистирати да послодавац обезбиједи превоз за све запослене, али на правичан и јединствен начин.