Дневни аваз: Супервизор за Брчко Рафи Грегоријан (Raffi Gregorian) издао је налог којим су извршене измјене Статута Дистрикта Брчко ради побољшања дјелотворности и функционалности Скупштине Дистрикта. Истим налогом супервизор је донио Пословник о раду Скупштине, као и нови Изборни закон, који је усклађен са Статутом и Изборним законом БиХ.

Измијењеним статутом успоставља се механизам којим се спречава прегласавање неког конститутивног народа у Скупштини, успоставља се ефикаснији систем гласања и предвиђа се заступљеност националних мањина, тако што се уводе још два посланичка мјеста, па ће, умјесто досадашњих 29, Скупштина Брчког имати 31 посланика.

Ради ефикаснијег доношења одлука, од сад ће се гласање одређивати на основу броја посланика који су присутни и који гласају, с тим да само оправдано одсуство са сједнице може одогодити доношењем одлука о питањима која су предмет заштите од прегласавања.

Ове одредбе, како је образложено, подстаћи ће посланике да присуствују сједницама и да могућност блокаде изостајањем или неправилним кориштењем уздржаних гласова у доношењу одлука сведу на најмању могућу мјеру.

Супервизор је одлучио сада предузети радње како би обезбиједио да буде уведено свеобухватно рјешење до званичног расписивања избора 8.маја, како би кандидатима биле потпуно јасне улоге и одговорности ако буду изабрани у Скупштину у октобру. Такођер је желио дати што више времена представницима националних мањина да се организирају за кандидирање за два нова посланичка мјеста у Скупштини – каже се на крају налога.