Састанак Надзорног тима за реформску област Институционална комуникација, са сљедећим тачкама дневног реда:

1. Усвајање Пословника о раду Надзорног тима за област Институционалне комуникације

2. Избор предсједавајућег Надзорног тима

3. Разматрање пројектног приједлога Брчко дистрикта "Подршка јачању грађанског учешћа на локалном нивоу"

4. Презентација начина попуњавања мониторинг табеле Извјештаја о кварталном напретку имплементације АП 1

5. Разно

биће одржан у уторак, 22.04.2008. године, са почетком у 12 часова. Мјесто одржавања је Влада Брчко дистрикта БиХ, ул. Булевар мира 1, Брчко.

Учесници састанка материјале у електронској форми могу пронаћи у секцији сајта намијењеној члановима и замјеницима чланова овог Надзорног тима – Материјали НТ: Институционална комуникација .