Дневни аваз: Ревизијом финансијског извјештаја Службе предсједника РС за 2007. годину, Главна служба за ревизију јавног сектора РС утврдила је да раније дате препоруке нису извршене, док се неке још отклањају , те да финансијски извјештај не даје фер и објективан приказ стања имовине и извршења буџета за тај период.

У извјештају се, између осталог, наводи да су уговорене цијене закупа стамбеног простора знатно више од тржишних и других лимита и да је у финансирању Фондације за стипендирање студената "Доктор Милан Јелић" буџет "пробијен" за 352 посто. 

Примједбе су се односиле и на реконструкцију објеката некадашњег СДК у центру Бање Луке, који је, одлуком Владе РС, на трајно кориштење дат Служби предсједника РС.

Главни ревизор РС Бошко Чеко, подсјећајући да је у мају 2007. године бивши предсједник РС Милан Јелић ставио ознаку "трајно" на уговор и техничку документацију, казао је да је укупна вриједност радова била око 10,9 милиона КМ, док је буџетом РС за 2007. било предвиђено само око 50 посто утрошених средстава, а остатак је одобрен ребалансом буџета.