Дневни аваз: Вијеће министара БиХ упутило је Државном парламенту приједлог измјена закона о личној карти, јединственом матичном броју и пребивалишту и боравишту, које ће данас на сједници Представничког дома БиХ.

Предвиђено је да надлежни орган за издавање ЈМБ, личних карата и пријаве пребивалишта буду кантонални МУП- ови у ФБиХ, МУП у РС и надлежни орган у Дистрикту Брчко.

За одређивање матичног броја бх.држављана у иноземству омогућено је да се захтјев може прослиједити електронски из дипломатско – конзуларног представништва, уз обавезно накнадно достављан је оригиналне документације уз захтјев.

Особи која стјече држављанство БиХ бит ће одрђен нови матични број, јер се ЈМБ република бивше Југославије могао преузети само за оне којима је одређен прије ступања на снагу закона у БиХ 2001. године. Измјенама закона о личном картама предвиђено је да се она може преузети и путем опуномоћеника.

Обављено је и усклађивање са Законом о прекршајима, тако да је за сваку злоупотребу личне карте, као што је непријављивање нестанка, посједовање двије, уступање или кориштење личне карте друге особе или давање лажних података приликом пријаве пребивалишта, умјесто од десет до 100 предвиђена казна од 30 до 300 КМ.