Тема треће радионице друштвеног интегритета, која је одржана 09. новембра 2007. године у Сарајеву, била је свеобухватан стратешки приступ борби против корупције, који подразумијева јасне механизме координације, као и мониторинг и евалуацију проводења планираних мјера.

Циљ је био понудити аналитички осврт на досадашњи приступ у планирању и провођењу стратегије и акционих планова.

На бази припремљених анализа од стране експертског тима усвојени су одређени закључци које можете погледати у документу Закључци треће радионице друштвеног интегритета.