Уважене екселенције, Даме и господо,

Особито ми је задовољство и част поздравити све присутне и бити у прилици да обиљежим, скупа са вама, резултат нашег опредјељења исказаног још 2003. године, да је реформа јавне управе приоритет, и зато је документ који је данас пред нама од капиталне важности за почетак још једне у низу реформи које је Савјет Министара до сада предузео.

Имајући у виду започете преговоре о закључењу споразума о стабилизацији и придруживању, реформа сектора јавне управе велики је приоритет који стоји пред свим нивоима власти у БиХ.

Модернизација јавне управе је полазна тачка за даљи напредак БиХ на путу ка Европској Унији. Стратегијом ћемо дефинисати правце, циљеве и домете ове реформе, како бисмо испунили сљедећа три услова за успјешну реформу:

Први, добро организована и компетентна јавна управа предуслов је за успјешну изградњу институција, односно све друге реформе ћемо лакше имплементирати ако их надограђујемо на здрав постојећи систем.

Друго, ово је важна претпоставка за остваривање владавине права и заштиту људских права, по стандардима најразвијенијих демократија.

Треће, модерна, ефикасна, стручна и одговорна администрација, са јасном подјелом надлежности и транспарентним активностима, темељ је укупне демократизације друштва.

Под модернизацијом и реформом јавне управе ја подразумијевам организовано увођење европских стандарда и промјене које ће системски и трајно подићи ниво ефикасности и законитости у раду јавне управе.

Економична и професионална јавна управа је основ и гаранција за подизање квалитета живота грађана, и омогућиће њихово активно укључивање у ток процеса који их се директно тичу. Такође, тржишна економија, развој приватног сектора и одржавање економског раста захтијевају модерну и флексибилну управу која ће бити сервис за учешће јавности, будући да застарјеле и нефункционалне институције ометају улагање у приватни сектор, успоравају раст и ограничавају учинак напора на смањивању сиромаштва. Одрживи развој можемо постићи искључиво градећи ефикасне и економичне институције.

Током спроведбе ове реформе, од виталне је важности да осигурамо разумијевање и подршку јавности за цијели процес. Морамо објаснити јавности да ће реформа јавне управе по овим принципима бити казна за све оне који желе јавну управу без промјена, неефикасну, нетранспарентну, и неодговорну, јер ће она за све оне који желе добро овој држави, бити добродошла. Појачат ћемо дисциплину у свакодневном раду државних органа, те увести механизме за независну оцјену како појединачних учинака, тако и рада управе у цјелини. Ово је једини пут којим можемо доћи до управе која ће задовољавати потребе грађана на најбољи могући начин.

Поред тога, за нас је императив да развијемо поуздан систем који ће бити у стању инкорпорисати легислативу и стандарде ЕУ у домаћи правни систем, јер даљи напредак БиХ на њеном европском путу зависит ће од способности управе да равноправно – као управа будуће ЕУ чланице – учествује у политичком систему ЕУ, те да се на одговарајући начин посвети усвајању, спровођењу и примјени Аcquis-а.

У сваком случају, политички и економски напредак мора бити праћен одговарајућим ефикасним капацитетима који ће осигурати нашу успјешну интеграцију у ЕУ.

Директни носиоци реформи у овој области морају бити свјесни да до резултата нећемо доћи преко ноћи, ни без великог труда. Дио обавеза који је на Савјету Министара БиХ за мене није споран и ми ћемо свој допринос дати савјесно и одговорно, али ћемо поред тога и активно тражити од осталих нивоа власти у БиХ да се укључе у реформу јавне управе са једнаком посвећеношћу.

Захваљујем свима који су до сада дали допринос Стратегији за реформу јавне управе у БиХ, а посебно Европској Комисији и земљама донаторима.

Свима вама који ћете овај процес носити од данас, желим успјех у раду и конкретне резултате.

Хвала.