“Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi reforme javne uprave, te je ostvarila ograničen napredak u u ovoj oblasti. Međutim, četiri godine nakon usvajanja, provedba Akcionog plana reforme javne uprave zaostaje, posebno u izgradnji profesionalne državne službe koja je sposobna učinkovito pružati usluge građanima i preduzećima”, navodi se u Izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine na dobijanju kandidatskog statusa za Evropsku uniju.

Evropska komisija, navodi da zakoni o državnoj službi i dalje nisu međusobno usklađeni, a načela zasluga nisu sadržana u svim postupcima zapošljavanja, dok praćenje ljudskih resursa nije efikasno u otkrivanju nepravilnosti.

U izvještaju se dalje navodi da su preduzeti pozitivni koraci u području upravljanja javnim finansijama:

1. Usvojena je sveobuhvatna strategija upravljanja javnim finansijama (PFM) za cijelu zemlju, koju sada treba provesti

2. Svaki nivo vlasti započeo je s provedbom PFM strategija.

3. Državne institucije poboljšale su neke stručne obuke

4. Entitet Federacija BiH izmijenio je Zakon o upravnom postupku

“Političko tijelo za donošenje odluka, koje će upravljati reformom javne uprave, tek treba uspostaviti kako bi efikasno upravljalo reformama. Stoga prošlogodišnje preporuke ostaju uglavnom važeće. U skladu s ključnim prioritetom 14 mišljenja, Bosna i Hercegovina treba dovršiti bitne korake za poboljšanje cjelokupnog funkcionisanja javne uprave osiguravanjem profesionalne i depolitizirane državne službe i koordiniranog pristupa kreiranju politika na nivou cijele zemlje”, ocijenjeno je u Izvještaju.

U narednoj godini Bosna i Hercegovina bi posebno trebala:

1. Provesti državni strateški okvir za upravljanje javnim finansijama 2021.-2025. na državnom nivou i produžiti važenje postojećeg Strateškog okvira za reformu javne uprave na period 2023.- 2027. godina na državnom nivou i u entitetu Federacija BiH, te dovršiti i usvojiti strategije e-uprave na državnom nivou, te u entitetu Federacija BiH i Brčko Distriktu

2. Potrebno je uspostaviti funkcionalnu koordinacijsku strukturu s političkim tijelom za donošenje odluka i poboljšati kapacitet koordinatora za reformu javne uprave za usmjeravanje provedbe reformi javne uprave na svim nivoima vlasti

3. Osigurati profesionalni službenički sistem, izmjenama zakona o državnoj službi u skladu s načelima zasluga i uspostavom praćenja učinka na transparentnom upravljanju ljudskim resursima na svim nivoima vlasti radi otkrivanja nepravilnosti

4. Podsticati administraciju orijentisanu na građanina razvojem koherentnog političkog okvira o pružanju usluga i povezanoj infrastrukturi e-potpisa na svim nivoima vlasti kako bi se pojednostavio i modernizirao upravni postupak i digitalizirale usluge za preduzeća i građane.

Pripadajući dokumenti:

Novi izvještaj Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu za 2022. godinu

Komunikacija iz Evropske komisije, Evropskog parlamenta itd.