Na portalu e-konsultacije je objavljen prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Proces javnih konsultacija ce se provoditi u periodu od 04.10. do 19.10.2022. godine, putem portala e-konsultacije.

https://ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/120342-