Unapređenje javne uprave i javnih usluga kroz uvođenje instrumenata za upravljanje kvalitetom u institucijama javne uprave percipira se kao jedan od ključnih preduslova za održivost reforme javne uprave i bolji učinak javne administracije. Upotreba ovih instrumenata, odnosno modela, alata i standarda u modernoj javnoj upravi pokazatelj je posvećenosti vlada da idu ka unapređenju zadovoljstva korisnika tj. građana.

Albanija daje visok prioritet poboljšanju usluga građanima i biznisu, sa jakim fokusom na digitalne usluge. Kako bi dodatno podržali ovu reformu, SIGMA (zajednički program OECD-a i EU) i ReSPA (Regionalna škola za javnu upravu) domaćini su međunarodne konferencije “Dobro upravljanje je osnov za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi”, koja će biti održana 06. i 07.jula u Tirani pod pokroviteljstvom premijera Albanije.

Ciljevi ovog događaja su: predstaviti važnost upravljanja kvalitetom, naučiti i biti inspirisan praksama u regionu i EU, te razgovarati o budućim prilikama i konkretnom putu naprijed u širenju upravljanja kvalitetom u albanskoj javnosti.

Na ovom međunarodnom događaju, u okviru panela, učestvovat će i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave, kao i kolegice i kolege iz bh. entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, koji će podijeliti svoja iskustva o uvođenja alata za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi.