Dekan Fakulteta za upravu – pridružene članice Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Emir Tahirović i dekanesa Fakulteta za upravne nauke i javne politike Tehnološkog univerziteta Mara prof. dr. Nor Hafizah Mohamed Harith potpisali su jučer sporazum o nastavnoj i studentskoj mobilnosti između dva fakulteta.

Najavljeno je uspostavljanje saradnje kroz umrežavanje i obostranu razmjenu nastavnika i nenastavnog osoblja radi predavanja, posjeta i razmjene iskustava, razmjenu studenata, te zajedničko organiziranje konferencija, simpozija, kongresa, seminara, kurseva.

Sastanku je prisustvovao zamjenik državnog koordinatora prof. dr. Ferid Otajagić koji je održao čas predavanja i upoznao kolege profesore iz Malezije o Uredu, reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini, te perspektivama u narednom vremenu ka krajnjem cilju usvajanja evropskih standarda i članstvu BiH u Evropskoj uniji.

Zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave prof. dr. Ferid Otajagić iskoristio je priliku da gostima uruči i prigodan promotivni materijal uime Ureda koordinatora za reformu javne uprave.