Evropski univerzitet Brčko distrikt, Evropski univerzitet Kallos Tuzla, Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Beogradu i Fakultet za evropske pravno-političke studije u Beogradu organizirali su danas u Brčko distriktu BiH X međunarodni skup o temi “Sigurnost i kvalitet hrane”.

Jedan od uvodničara skupa bio je zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave, prof dr. Ferid Otajagić koji je u svom uvodnom obraćanju govorio i o reformi javne uprave, aktivnostima koje se provode, te je naglasio na potrebu unapređivanja stanja u oblasti sigurnosti i kontrole hrane, a u skladu sa zahtjevima evropskih integracija. Ovom prilikom, izložio je i svoj rad o načinima odlučivanja u institucijama BiH s posebnim aspektom na područje sigurnosti hrane.

Za poseban doprinos razvoju nauke upravnog prava prof.dr. Feridu Otajagiću danas je uručena zlatna plaketa.

Na skupu radove su prezentovali naučnici i stručnjaci iz različitih zemalja svijeta: SAD, Njemačka, Austrija, Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Slovačka, Poljska, Grčka, Portugal, Italija, Indija, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar…