Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH jučer je organizirao okrugli sto na kojem su pravni eksperti SIGMA – OECD i svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini razmatrali normativno-praktične aspekte zakona u upravnom postupku u BiH.

Zamjenik državnog koordinatora, prof. dr. Ferid Otajagić je pojasnio da je upravno odlučivanje ključno pitanje u reformi javne uprave.

“Cilj je iznijeti, analizirati normativna rješenja u zakonima o upravnim postupcima svih nivoa, da se kroz učešće praktičara nevladinog sektora i ministarstava iznesu određeni problemi u praktičnoj primjeni ZUP-ova”, istakao je Otajagić u izjavi za Fenu.

I da na kraju, dodao je, iznesemo pozitivna rješenja država u regiji i pozitivne prakse koje bi dovele do modernizacije upravnih postupaka, efikasnijeg, jednostavnijeg, bržeg i jeftinijeg ostvarivanja prava i dužnosti stranaka u upravnim postupcima.

Modernizacija upravnih postupaka podrazumijeva i digitalizaciju, koja je zaživjela u državama okruženja.

Podsjetio je da su neke elemente Strategije reforme javne uprave u BiH koja je donesena 2006.godine, Brčko distrik i enitet Republika Srpska ugradili u izmjene zakona o upravnim postupcima, u smislu modernizacije, ali da entitet Federacija BiH nije izvršio izmjene. Po nekim informacijama nacrt izmjene tog zakona je na stolu Vlade FBiH.

“Istina je da je Federacija BiH zaostala sa izmjenama Zakona o upravnom postupku, ali mi smo danas inicirali i koordiniramo pitanja da sa predstavnicima SIGMA-e, koja je prvi partner Ureda koordinatora, aktualnim učinimo upravne postupke u BiH, radi njihove modernizacije, odnosno, radi lakšeg, jeftinijeg i bržeg ostvarivanja prava i dužnosti subjekata, a to su i građani i pravna lica i ostale neformalne grupe”, kazao je on.

Pored predstavnika SIGMA-e, na okruglom uestvovali su i predstavnici Ministarstva pravde BiH, Ministarstva uprave i lojkalne samouprave Republike Srpske, Ministarstva pravde Federacije BiH, Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Apelacione komisije Brčko distrikta BiH, Upravne inspekcije BiH, Upravne inspekcije RS, Upravne inspekcije Brčko distrikta BiH, Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara BiH, Odbora za žalbe RS te privrede i organizacija civilnog društva.

S obzirom da Strategija reforme javne uprave u BiH, upravni postupak tretira kao ključni aspekt reforme koja unapređuje kvalitet javnih usluga, a pitanje upravnog odlučivanja postavlja kao centralno pitanje u reformi javne uprave, Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH brojnim aktivnostima želi ojačati vladavinu zakona, vladavinu prava i pravne sigurnosti u Bosni i Hercegovini, jer je krajnji cilj reforma javne uprave u BiH.

“Konačni cilj reforme javne uprave u BiH je vladavina zakona, odnosno, vladavina prava u radu i ponašanju javne uprave u upravnom odlučivanju u kome subjekti ostvariju subjektivna prava i dužnosti”, zaključio je Otajagić.