Maja Handjiska Trendafilova, direktorica Regionalne škole za javnu upravu (RESPA) boravila je u posjeti Bosni i Hercegovini te se tom prilikom u petak 06.05.2022. godine susrela sa Draganom Ćuzulanom , koordinatorom za reformu javne uprave.

Na sastanku upriličenom u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, razgovarano je o reformi javne uprave u našoj zemlji te aktivnostima koje Ured provodi.

Dragan Ćuzulan upoznao je direktoricu RESPA-e o mogućnostima unapređenja saradnje u pojedinim područjima reforme javne uprave te o potrebama u oblasti reforme javne uprave.

Handijovska Trendafilova naglasila je da je RESPA otvorena za saradnju sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave i da u narednom periodu očekuje konkretne korake u provedbi zajedničkih aktivnosti.