U Sarajevu je u petak potpisan sporazum o saradnji između Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnih ustanova u Federaciji BiH i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske.

Sporazum o saradnji su potpisali Samir Kurtović, predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH, i Iva Šušković, predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske.

Nakon 30 godina upriličeno je potpisivanje sporazuma o budućoj saradnji, između dva najjača sindikata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Obje strane su postigle sporazum o bilateralnim prijateljskim odnosima u oblastima sindikalne nezavisnosti, sindikalnih prava i sloboda, uspostavljanju uzajamno korisnih dugoročnih odnosa i reciprociteta, uzimajući u obzir osiguranje razumnih uslova rada i promociju međunarodnog razumijevanja.

Kurtović je nakon potpisivanja sporazuma istakao da se na ovu saradnju čekalo 30 godina.

“Ovo je primjer kako sindikati i na koji način trebaju da sarađuju. Ovaj sporazum je jako bitan, posebno za naš sindikat jer ćemo imati dosta iskustva sa sindikatom iz Republike Hrvatske. Bitno je da su naš sindikat zajedno sa sindikatom iz Hrvatske članice evropskog sindikata EPSU-a i da ćemo zajedno raditi buduće projekte, razmjenjivat ćemo edukacije, seminare, određene propise koje bude radio sindikat iz Republike Hrvatske koje je već prošao jer je Hrvatska u Evropskoj uniji”, kazao je Kurtović.

Poručio je da saradnja između dva sindikata pokazuje kako treba da sarađuju i političari dvije države.

“Jako je bitno istači da nas očekuje u narednom periodu reforma javne uprave što je već sindikat u Hrvatskoj prošao i da ćemo sva iskustva koja imamo iskoristiti u narednom procesu. Reforme javne uprave nema bez sindikata, a ova saradnja između dva sindikata će poslati jasnu poruku kako i na koji način treba sa da se radi. Ovo je način kako sutra i politike trebaju da se ponašaju i da se ovakvi sporazumi potpisuju”, rekao je Kurtović.

Šušković je izjavila da je ovim sporazumom započet proces i postupak dugoročne saradnje sa sindikatom u entitetu Federacija BiH.

“Koristim ovu priliku da vam čestitam na dosadašnjim uspjesima i čestitam vam na potpisanim kolektivnim ugovorima početkom ove godine. Danas značite nama jedan dobar primjer. Mi smo također u procesu kolektivnog pregovaranja i sigurno ćemo iskoristiti kako mi vaša iskustva, tako i vi naša iskustva u našoj dugoročnoj saradnji”, naglasila je Šušković.

Na pitanje novinara koliko je porast cijena životnih namirnica utjecao na život državnih službenika u FBiH, Kurtović je istakao da čine sve potrebne napore da zaštite državne službenike i namještenike.

“Ta prava će biti zaštićena iz više razloga. Javna uprava i uposlenici javne uprave su stub države Bosne i Hercegovine. Ti ljudi su profesionalci koji moraju izvršavati svoje zadatke za dobrobit građana. Uspjeli smo u proteklom periodu koliko – toliko uskladiti plate sa ovim troškovima koji su enormni. Odredbe kolektivnog ugovora koji je potpisan, vlade moraju poštovati”, istakao je Kurtović.

Oba sindikata su članovi Evropskog saveza sindikata javnih službi – EPSU.