Aluministima škole Vijeća Evrope ispred Bosne i Hercegovine danas je u hotelu Evropa u Sarajevu predstavljen dokument “Javna uprava u BiH: Od reforme do savremenog sistema”.

Na konferenciji je istaknuto da bez reforme javne uprave nema nastavka EU integracija, kao što integracije u EU može provesti samo reformisana, profesionalna i depolitizovana javna uprava.

Adis Arapović, zastupnik u Parlamentu Federacije BiH rekao je da se svi nadamo da će “nakon višegodišnje stagnacije, nakon usvajanja Strateškog okvira i Akcionog plana za reformu javne uprave 2018-22 i deblokade Fonda, javna uprava krenuti naprijed”.

On je posebno naglasio činjenicu da je “u Mišljenju i pratećem Analitičkom izvještaju Evropske komisije među 14 ključnih prioriteta apostrofirana i reforma javne uprave”.

Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave izjavio je da su još uvijek nezadovoljavajuće ocjene koje BiH dobija od Evropske komisije.

“BiH je u ranoj fazi reforme javne uprave i nije bilo napretka u pogledu osiguranja profesionalne i depolitizovane državne službe. Kako bi se obezbjedila profesionalna državna služba, procedure državne službe moraju biti zasnovane na principima zasluga, i bez političkog uplitanja”, kazao je Ćuzulan i dodao da “nakon što su usvojeni strateški dokumenti, slijedi nam usvajanje Zajedničke platforme i Koordinacionog odbora kao političkog tijela za usmjeravanje i vođenje procesa reforme javne uprave, kao i odluka svih nivoa vlasti o deblokadi Fonda za reformu javne uprave u kojem stoje neiskorištena značajna sredstva, uglavnom međunarodnih donatora.”

Zamjenica ambasadora Norveške Siri Anderson posebno je istakla činjenicu da je njena vlada bila aktivni donator Fonda i da za razliku od Švedske i Danske nisu tražile povrat sredstava, nakon blokade Fonda 2017. godine.

“Mi smo razumjeli da ste vi imali politički motivisanu blokadu Fonda i u tom smislu smo imali strpljenja da sačekamo bolje vrijeme za reforme. Sa naše strane izražavamo spremnost za nastavak podrške Fondu u koordinaciji sa ostalim međunarodnim donatorima i delegacijom EU u BiH”, rekla je Anderson.

Na konferenciji su posebno naglašene preporuke i ideje za budućnost reforme javne uprave, pri čemu je posebno istaknuta digitalizacija, odnosno uvođenje digitalnih tehnologija za preoblikovanje i poboljšanje upravnih postupaka, kao i uspostavljanje sistema međusobnog komuniciranja između građana i privrednih subjekata i e-vlada.