Darko Kasap, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave učestvovat će u četvrtak i petak (03. i 04.juni 2021. godine) na radionici u Doboju posvećenoj jačanju odgovornosti u javnoj upravi.

Radionicu organizira projekat „Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini“ u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave.

Prvog dana radionice planirana je rasprava o menadžerskoj odgovornosti s ciljem razumijevanja prepreka i formulisanja prijedloga za kreiranje povoljnog okruženja za razvoj menadžerske odgovornosti u Bosni i Hercegovini, na svim nivoima organizovanja javne uprave. Drugog dana radionice, planirana je prezentacija Kataloga institucija u Bosni i Hercegovini uz diskusiju o osiguranju pouzdanosti podataka i njihovoj transparentnosti.

Inače, projekat „Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini“, čija je implementacija počela u septembru 2019. finansira Evropska unija, iz IPA sredstava. Projekat implementira DAI Human Dynamics.