O putu od registratora do otvorenih podataka u javnoj upravi u BiH u srijedu je imalo priliku razgovarati više od 70 učesnika virtuelne konferencije održane u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH, kao dio podrške vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini. Tokom dvije panel diskusije predstavnici institucija i organizacija civilnog društva su razgovarali o izazovima s kojima se susreću i o institucionalnim planovima za pilotiranje otvaranja podataka. Naglašeno je da je za otvaranje podataka potrebna snažna politička vizija, te da je potrebno jačati saradnju između onih koji objavljuju podatke i onih koji ih koriste.

Na konferenciji je prezentovan izvještaj o procjeni spremnosti institucija za otvorene podatke u BiH (eng. Open Data Readiness Assessment) koji je izradio konzorcijum sačinjen od PricewaterhouseCoopers, TransparencyInternational u BiH i ProPuh Zagreb, a u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave, Ministarstvom pravde BiH i Agencijom za statistiku BiH. Konferencija je okupila predstavnike institucija, međunarodnih i nevladinih organizacija, medija i akademske zajednice. Pored izazova u otvaranju podataka, istraživanje je pokazalo i da postoje veliki potencijali za implementaciju inicijative otvorenih podataka, uključujući značajno finansiranje u ovom segmentu kroz podršku međunarodnih partnera, kao i aktivan proces učešća u inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast.

Upravljanje aktivnostima u području otvaranja podataka značajno je podržano i kroz proces reforme javne uprave u BiH. Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH 2018-2022 i Akcioni plan za njegovu provedbu u oblasti Odgovornosti stavili su fokus na pitanje otvaranja podataka. Jedna od mjera u ovoj reformskoj oblasti predviđa osiguranje maksimalne dostupnosti informacija o javnoj upravi i poseban akcenat stavlja na spremnost institucija BiH da podatke objavljuju u otvorenom formatu, što ujedno predstavlja jedan od prvih i osnovnih koraka koje vlast treba poduzeti kako bi demonstrirala posvećenost otvorenosti i transparentnosti.

Također, kroz reformsku oblast Pružanje usluge predviđene su i dodatne aktivnosti u oblasti otvorenih podataka, a neke od njih se odnose na objavu javnog podatkovnog dobra za komercijalnu i društvenu ponovnu upotrebu, uz puno poštovanje pravnog okvira za zaštitu ličnih podataka i privatnosti, uspostavu Open data portala u skladu sa EU standardima, modernizaciju i digitalizaciju javnih registara i osiguranje dostupnosti podataka za sve korisnike putem web ili mobilnih aplikacija.

Izvještaj o procjeni spremnosti institucija za otvorene podatke u BiH možete naći ovdje.