Šta donosi nova Strategija za reformu javne uprave za građane i građanke Bosne i Hercegovine, te kako je moguće ojačati saradnju nevladinog sektora i institucija zaduženih za provedbu same Strategije, bile su neke od ključnih tema online sastanka o temi: “Ispunjavanje političkih kriterijuma na putu ka EU”.

Online sastanak organiziralo je Udruženje građana Zašto ne.

Stara Strategija za reformu javne uprave donesena je još 2006. godine i potrebno je promijeniti i prilagoditi današnjem vremenu.

Na online okruglom stolu bilo je riječi i o novom Strateškom okviru za reformu javne uprave 2018 – 2022, koje su poteškoće i izazovi u njegovoj implementaciji, te kako će se na kraju sve to odraziti na građane i građanke BiH.

Na online okruglom stolu govorili su Vildan Hadžihasanović (Ministarstvo pravde BiH), Vedrana Faladžić (Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH), Abdulah Suljić (Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Brčko Distrikta), Adnan Dugalić (Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Brčko Distrikta) i Uglješa Vuković (Transparency International BiH).

Moderatorica je bila Danira Karović (Udruženje građana Zašto ne)

Panel diskusiju o reformi javne uprave možete pogledati od 1:13:15: