Predstavnice Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Direkcije za evropske integracije, Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica za odnose s javnošću  i Lana Babić, šefica Odsjeka za komunikacije u oblasti europskih integracija su u Ministarstvu finansija i trezora BiH održale prvu radionicu iz projekta kolegijalne pomoći (peer to  peer) mjera izgradnje kapaciteta proaktivne transparentnosti, sa Natašom Krsman glasnogovornicom Ministarstva.

Na ovom online sastanku učestvovao je i Elvis Mujanović, savjetnik Programa jačanja javnih institucija koji u ime vlada SR Njemačke i Velike Britanije provodi njemački GIZ.

Aktivnost je organizovana sa ciljem izgradnje kapaciteta MFT BiH u oblasti proaktivne transparentnosti.

Nakon prezentacije standarda, razgovarano je o modalitetima uključivanja tih standarada u portal MFT BiH, te osnovnim problemima sa kojima su se susrele ove dvije institucije u procesu postizanja punog nivoa primjene svih 38 standarada transparentnosti u svojim institucijama.