U organizaciji Grupe za komunikacije Programa jačanja javnih institucija, koji po nalogu Savezne Vlade Njemačke provodi njemački GIZ u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave,  u Doboju je 30. i 31. 10.2019. održana radionica o proaktivnoj transparentnosti.

Na radionici je predstavljen koncept proaktivne transparentnosti te historijat same inicijative koja je pokrenuta još 2014. godine u saradnji sa predstavnicima civilnog društva, a o čemu je govorio savjetnik u GIZ-u Elvis Mujanović.

Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica za odnose s javnošću u Uredu koordinatora za reformu javne uprave govorila je o provedbi 38 standarda proaktivne transparentnosti s posebnim aspektom na njihov značaj za građane BiH te na provedbu reforme javne uprave u BiH.

Alen Mrgud, šef Odsjeka za uredništvo i publiciranje Agencije za statistiku BiH predstavio je alat za samoprocjenu ispunjenosti standarda.

Slavica Škoro, stručna savjetnica za odnose s javnošću Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH govorila je o smjernicama za ispunjavanje standarda s fokusom na  često postavljena pitanja dok je Mubera Begić, stručna savjetnica za reformu javne uprave iznosila primjere u praksi u vezi implementacije standarda.

O planovima objave informacija na web sajtu institucija govorila je Lana Babić, šefica Odsjeka za komunikacije u oblasti evropskih integracija Direkcije za Evropske integracije BiH.

Uz interaktivnu diskusiju održane su i vježbe sa konkretnim primjerima u vezi tema koje su obrađene na dvodnevnoj radionici.

Na radionici su učestvovali predstavnici Agencije za državnu službu Federacije BiH, Ministarstva finansija Republike Srpske, Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH, Federalnog ministarstva finansija, Porezne uprave Federacije BiH, Ministarstva saobraćaja i veza Vlade Republike Srpske, Republičkog zavoda za statistiku RS – Odjeljenje Doboj, Biroa za odnose s javnošću Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, Ministarstva pravde Republike Srpske, Poreske uprave Republike Srpske, Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Agencije za državnu upravu RS i Ureda za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH.

Predstavnici institucija prepoznali su značaj koncepta proaktivne transparentnosti te su opredjeljeni za dalja unapređenja transparentnosti rada institucija.