Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj jučer u Sarajevu prihvatilo je zaključivanje Sporazuma o sprovođenju između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i GIZ-a (Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) za Program jačanja institucija u BiH – faza tri, vrijedan 3.750.000 evra.

Sporazum o sprovođenju će omogućiti da odabrane javne institucije unaprijede primjenu principa javne uprave zatransparentno, odgovorno, efektivno i efikasno pružanje javnih usluga, čime se doprinosi reformi javne uprave u BiH.